Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Thi Tiếng Việt 2014

Thi Tiếng Việt là một trong những chương trình của Hội Chợ Hè. Nơi đây, các em được học rất nhiều kiến thức về văn hóa, lịch sử, đánh vần....