Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Quan niệm về quy luật thưởng phạt
  1. Những yêu cầu của giáo viên
    Thầy cô cần phải cho các em biết những yêu cầu của mình về việc học vấn và kỷ luật trong lớp. Những đòi hỏi này cần được nhắc lại nhiều lần, nhất là trong những buổi học đầu. Nhưng muốn dạt được những yêu cầu đó, thầy cô không dùng sự đe dọa, ra lệnh hay ép buộc mà chỉ dùng sự khuyến khích, kiên nhẫn và thái độ cởi mở để giúp các em đạt được kết quả.

Thí dụ:

Thay vì nói: “Tuần trước em không thuộc bài, tuần này cũng không thuộc bài. Tại sao em hư quá vậy? Tuần sau mà còn như vậy cô sẽ trừ điểm”

Nên có thái độ như: Tuần nào bận không học, hoặc không thuộc bài được, thì cô cho trả luôn hai bài vào tuần sau, nhưng em nhớ ráng siêng học nhé!

  1. Duy trì kỷ luật:
    Muốn lớp học có kỷ luật, thầy cô phải giải thích những lý do tại sao không nên có những hành động phá phách, quấy rầy lớp học để các em hiểu, cảm thông, và phát triển tinh thần tự giác, tự chủ. Khi các em quên giữ trật tự trong lớp, thầy cô chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng, từ tốn và tuyệt đối không la hét, hoặc nặng lời. Không nên dùng uy quyền áp đảo mà phải dùng tình cảm để giáo huấn các em.

*Chúng ta không dùng hình phat để duy trí kỷ luật hoặc để học sinh làm theo một đòi hỏi nào.

*Chúng ta khen thưởng các em càng nhiều càng tốt, để khuyến khích tinh thần tôn trọng kỷ luật.

*Chúng ta đừng tiết kiệm lời khen, cử chỉ thân yêu, vì đó là những ly nước mát lạnh cho những giờ học mệt nhọc, và lại còn tạo được tình cảm tốt đẹp giữa thầy trò.