Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Contact Us

Việt Ngữ Đắc Lộ

address
6841 S. 180th St, Tukwila, WA 98188
phone
(206) 325-5626 Ext 104
email addres
vietngudaclo@school.vmpwa.org

Giáo Xứ

Attendance: (206)973-1022
Tel:(206) 324-5949
Fax: (206) 324-5849