Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Chín Điều Giảng Dạy

 1. Mỗi câu chuyện đều có một “lưỡi câu” để bắt được sự chú ý của người đọc. Một bài giảng hay cũng giống như vậy.
  1. Nếu bài học không có kết quả tốt, bỏ nó ngay lập tức, tìm bài khác bù vào. Một bài dở sẽ không bao giờ tự nó trở thành bài hay. Luôn luôn soạn bài dự trữ.
  2. Ba luật lệ để dạy học sinh là – Khen ngợi, Khen ngợi, Khen ngợi.
  3. Cố gắng cật lực để tạo ra những bài học vui nhộn và hữu ích.
  4. Dạy cho học sinh có một cách tưởng tượng phong phú.
  5. Đừng để dành cái hay nhất vào lúc cuối cùng.
  6. Thầy giáo nói nhiều và cho bài nhiều không có nghĩa là dạy được nhiều.
  7. Mong muốn học sinh thực sự học tập
  8. Giảng lại những bài hay của mình. Hỏi tại sao nó được kết quả như vậy và làm thế nào để được kết quả tốt hơn?