Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Cảm Tạ

CẦU CHO CHA MẸ 1

1. Xin cảm tạ Cha, xin cám ơn Trời đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao, cao hơn là núi Thái, nghĩa mẹ dạt dào như sóng trào biển Ðông. Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha tìm đâu mái nhà.

ÐK: Xin cho cha, xin cho mẹ, được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con xin Chúa thiết tha ân tình, tình người cha và trái tim mẹ hiền.

2. Cha mẹ mồ hôi vất vả đêm ngày giúp con no đầy manh áo hạt cơm. Công cha dạy con đi trên đường mến Chúa, nghĩa mẹ mời gọi con sống đời tình yêu. Bao nhiêu gánh nặng, ôi chẳng hề quên, nuôi con lớn lên nào mong đáp đền.