Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Đi Tàu Lửa

Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi.
Đi, đi khắp nơi mà không thích sao?
Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi.
Đi, đi khắp nơi mà không tốn tiền.
Anh có đi không?
Tôi đi.