Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Quyền lợi của một thiện nguyện viên trường Việt Ngữ Đắc Lộ

 • Được gọi là THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
 • Được giao phó trách nhiệm chỉ dạy các em truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam cũng như dạy các em biết và giữ gìn tiếng Việt
 • Có thể làm ảnh hưởng đến tương lai và cuộc sống của nhiều người
 • Có nơi để gặp gỡ, học hỏi, làm quen với các gương mặt trẻ thân thương
 • Có nơi để sử dụng tiếng mẹ đẻ
 • Có cơ hội được học hỏi, tu luyện sâu hơn về tiếng Việt cũng như cách dạy tiếng Việt hay cách giáo dục trẻ
 • Có cơ hội được làm việc và trao đổi với những người cùng chung chí hướng, có thiện tâm
 • Có dịp được làm việc tốt, “gieo nhân tốt”

Nghĩa vụ của một thiện nguyện viên trường Việt Ngữ Đắc Lộ

 • Tạo cơ hội cho các em nói và học hỏi tiếng Việt
 • Giới thiệu các truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, các đức tính đáng quý của người Việt Nam
 • Làm cho các em yêu thích tiếng Việt, yêu mến người Việt
 • Thành viên tích cực của trường, sẵn sàng tiếp nhận công việc được giao
 • Sinh hoạt và làm theo đường hướng của trường VIệt ngữ: tu nghiệp, huấn luyện, cách dạy, tài liệu