Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Mẫu Giáo 1

Mẫu Giáo 2

Mục Tiêu

Bài học

Mẫu giáo 1: (l1)

- 29 chữ cái (17 phụ âm đơn và 12 nguyên âm)

- 5 dấu thanh & 6 dấu sắc của tiếng Việt

- Ráp vần đơn (phụ âm, nguyên âm và dấu; Vd: bà: bờ a ba huyền bà; ăn: ă nờ ăn)

- Nghe, nói, đọc, hiểu, viết một câu tiếng Việt đơn giản (Mẹ bế em bé.)

- Phân biệt chủ ngữ và vị ngữ

- Phân biệt danh từ và động từ.

- Đếm từ 0 đến 20

- Đọc và nêu tên các màu: trắng, đen, xanh, đỏ, tím và vàng

- Học và thuộc lòng các câu ca dao tục ngữ đơn giản

Mục Tiêu

Bài học
Mẫu giáo 2: (l2)- 11 phụ âm ghép;

- Ráp vần đơn 3 & 4 mẫu tự (PA/PA ghép + NA + dấu) (ví dụ: ghế: gờ ê ghê sắc ghế; nhà: nhờ a nha huyền nhà)

- Nghe, nói, đọc, hiểu, viết một câu đơn tiếng Việt

- Phân biệt câu đơn và các thành phần trong một câu đơn (chủ ngữ và vị ngữ)

- Phân biệt các loại danh từ và các loại động từ

- Đếm từ 21 đến 100

- Học và thuộc lòng các câu ca dao tục ngữ đơn giản

Lớp 1

Mục Tiêu

Lớp 1: (l3)

- 24 nguyên âm kép (ai, ia, ao, oa, eo, oe, au, âu, ua, ưa, ay, ây...)

- Cách ráp vần; ráp Vần 3 & 4 mẫu tự (PA/PA ghép + nguyên âm kép + dấu) Ví dụ: con nai, hái hoa...

- Nghe, nói, đọc, hiểu một đoạn văn / thơ ngắn

- Viết một câu câu đơn hoàn chỉnh và câu phức đơn giản *

- Phân biệt tính từ và trạng từ

- Viết được một đoạn văn khoảng 2, 3 câu.

Lớp 2

Mục Tiêu

Lớp 2: (l4)

- Bài học theo đề tài: bản thân, gia đinh, ngôi nhà, trường lớp, ngày giờ, món ăn…

- Tập phát âm theo cụm âm 2 vần (vần kép: PA/PA ghép + vần 2 mẫu tự + dấu) Ví dụ: mài sắc, lớp học,...

- Đọc hiểu theo đề tài;

- Thảo luận theo nhóm;

- Thuộc lòng và hiểu các câu ca dao, tục ngữ

- Viết được một đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 4, 5 câu.

- Các ngày trong tuần (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư...)

- 12 tháng trong một năm

- Cách xưng hô (đại từ: tôi, chúng tôi, các em,....)

- Các hình dạng và vị trí

- Phân biệt các loại tính từ và các loại trạng từ;

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 3: (l5)

- Bài học theo đề tài: bản thân, gia đinh, ngôi nhà, trường lớp, ngày giờ, món ăn…

- Học lịch sử và các câu chuyện truyền thuyết

- Ráp Vần 3,4 & 5 mẫu tự (PA/PA ghép + vần 2/3 mẫu tự + dấu)

- Tập phát âm theo cụm âm 2 vần: áo khoác, nước ngoài,...

- Đọc hiểu theo đề tài

- Thảo luận theo nhóm

- Phân biệt ngữ danh từ, ngữ động từ, tính từ, trạng từ

- Phân biệt câu đơn và câu phức (what, how, when, where, why)

- Viết được các câu phức hoàn chỉnh đầy ý nghĩa

- Viết được một đoạn văn hoàn chỉnh khoảng 5,6 câu

- Viết các đoạn văn của một bài văn

- Học và phân tích các câu ca dao tục ngữ trong sách

Lớp 4: (l6)

- Bài học theo đề tài: thói quen tốt, bộ phận cơ thể

- Học lịch sử và các câu chuyện truyền thuyết

- Ráp Vần 5 & 6 mẫu tự (PA/PA ghép + vần 3/4 mẫu tự + dấu)

- Tập phát âm theo cụm âm 3 vần khó: oac. oat, oăc, oăt

- Đọc hiểu theo đề tài

- Thảo luận theo nhóm

- Phân biệt các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và mạo từ)

- Các từ đồng nghĩa và phản nghĩa

- Các thời của động từ

- Phân biệt các phần trong một bài văn

- Viết được một bài văn đơn giản

Lớp 5

Lớp: 5: (l7)

- Bài học theo đề tài: thói quen tốt, châu lục, sắc tộc, ngành nghề, cộng đồng...

- Tập phát âm theo cụm âm 3 vần khó: uya, uyu, ... 4 vần: ương, uyên

- Đọc hiểu theo đề tài

- Thảo luận theo nhóm

- Phân biệt đơn vị của ngôn ngữ (âm, tiếng, từ, chữ, ngữ, cụm, câu, đoạn, bài)

- Viết bài văn ngắn hoàn chỉnh 3 phần

Lớp 6

Lớp 6: (l8)

- Các kiểu nói biện luận (opinion)

- Dịch Anh Việt và Việt Anh

- Cách viết một bài văn hoàn chỉnh

- Phát âm chính xác các dấu, các âm, các thanh của các từ TV

- Đọc và ngắt câu cho đúng chỗ để câu nghe có ý nghĩa

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 7: (l9) (Language certificate)

- Tiếng việt nâng cao (linguistic)

- Các loại văn viết: viết thư, văn tả cảnh, văn tường thuật, văn phê bình, văn chỉ dẫn

- Phát âm chính xác các dấu, các âm, các thanh của các từ TV

- Đọc và ngắt câu cho đúng chỗ để câu nghe có ý nghĩa

- Dịch Anh Việt, Việt Anh các mẫu báo, tin tức, tài liệu, câu chuyện…

- Tham gia phụ dạy TV với các GV trường VNĐL

- (Tham gia và thi Language Test)/p>

Lớp 8: (l9) (Language certificate)

- Chương trình phụ dạy lớp tiếng Việt:/p>