Logo

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ

Thông Báo 

Ngày 13 tháng 4 năm 2024, học sinh vào lớp học lúc 9:45 sáng.
Giờ học - 9:45 AM - 11:25 AM
Thời khóa biểu -
Daily schedule
Niên khóa 23/24 -
23/24 schedule

Websites

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo
Ba Chương Trình Ngày Thứ Bảy
Thiếu Nhi
Giáo Lý

Liên Lạc

Văn Phòng Giáo Xứ
6841 S. 180th St,
Tukwila, WA 98188
Tel: (206) 324-5949
(206) 325-5626
Fax: (206) 324-5849
About us
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ
Trường Việt Ngữ Đắc Lộ là một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi dạy Việt ngữ cho các em học sinh Việt Nam.
nội quy
Nội Quy
Tất cả học sinh thuộc truờng Việt Ngữ phải tuân hành các điều qui định của trường.
IMG_9511
Các Lớp
Trường VNDL bao gồm nhiều lớp học từ Mẫu giáo đến lớp 6. Học sinh từ 6 tổi trở lên sẽ được ghi danh vào lớp .
thiện nguyện
Thiện Nguyện Viên
Hiện tại trường đã có hơn 30 giáo viên và hiện nay trường vẫn mong muốn có thêm thiện nguyện viên đến giúp.

Tham Khảo

TNSP 32 – Bài giảng trên Zoom (Video)

Capture

Cô Natalie Trần